Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật này được ra mắt để giải thích cách mà chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và chỉ sử dụng thông tin của bạn theo cách được mô tả trong chính sách này tuân theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi thu thập thông tin để làm gì?

 • Cung cấp dịch vụ, sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn.

 • Gửi các thông tin về sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi của sieutoc3p.com đến cho người dùng.

 • Thực hiện các giao dịch thanh toán nhanh chóng.

 • Giải quyết các vấn đề khiếu nại, tranh chấp và các lỗi phát sinh.

 • Cải thiện chất lượng dịch vụ, chất lượng của sieutoc3p.com đáp ứng nhu cầu gần nhất cho người dùng.

Phạm vi thu thập thông tin

Để an toàn và chính xác hơn chúng tôi cần thu thập các thông tin cá nhân của bạn bao gồm:

 • Tên thật người dùng.

 • Địa chỉ nơi bạn sinh sống.

 • Số điện thoại mà bạn đang sử dụng.

 • Email chính xác.

 • Thông tin về sản phẩm, dịch vụ bạn đã sử dụng.

 • Thông tin về giao dịch thanh toán, trò chơi, sản phẩm khác.

Phương thức thu thập thông tin

Sieutoc3p.com thu thập thông tin cá nhân của bạn thông qua các hình thức sau:

 • Khi bạn đăng ký tài khoản trên sieutoc3p.com.

 • Khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ trên website sieutoc3p.com.

 • Khi bạn tham gia các chương trình khuyến mãi của sieutoc3p.com.

 • Khi bạn liên hệ với sieutoc3p.com qua điện thoại, email, chatbox.

Sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân người dùng

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo các danh sách mục đích nêu trên, sieutoc3p.com cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào mà không được sự đồng ý của bạn.

Sieutoc3p.com sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để phục vụ cho mục đích của chính bạn và chúng tôi sẽ xóa bỏ thông tin cá nhân của bạn khi bạn yêu cầu hoặc khi thông tin không còn cần thiết cho mục đích đã nêu.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba như:

 1. Các đối tác cung cấp dịch vụ cho sieutoc3p.com.
 2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 3. Sieutoc3p.com cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để phục vụ cho mục đích đã nêu.

Quyền của bạn đối với thông tin cá nhân

Người dùng có các quyền đối với thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Quyền truy cập thông tin cá nhân vào trò chơi, sản phẩm.
 • Quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình khi mong muốn.
 • Quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân khi không sử dụng.
 • Quyền từ chối cho phép sieutoc3p.com sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
 • Để thực hiện các quyền lợi của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua chatbox hoặc email tại trang chủ.

Bảo mật thông tin cá nhân

sieutoc3p.com cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng các biện pháp kỹ thuật và an ninh phù hợp để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép thông tin cá nhân của bạn.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào, những thay đổi này sẽ được cập nhật tại trang chủ sieutoc3p.com. Vì vậy bạn hãy thường xuyên truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin mới nhất.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua CSKH tại trang chủ sieutoc3p.com.

Tìm hiểu thêm một số chính sách khác tại đây:

Liên hệ CSKH DMCA.com Protection Status